Το συμβούλιο


Ο Σύνδεσμος Υποτρόφων διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών κάθε διετία. Ειδικές επιτροπές, οι οποίες ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, ασχολούνται με επιμέρους θέματα, όπως η σύνταξη του περιοδικού, η επικοινωνία των μελών, η οργάνωση διαλέξεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και η ενημέρωση της ιστοσελίδας.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υποτρόφων προέκυψε κατόπιν εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Σεπτεμβρίου του 2015 και αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος

ΖΩΗ ΖΕΝΙΩΔΗ

Αντιπρόεδρος Α

ΜΑΡΙΛΙΤΑ Μ. ΜΟΣΧΟΥ

Αντιπρόεδρος Β

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΑ

Γ. Γραμματέας

ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΟΣ

Ειδικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΗΣ

Ταμίας

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ

Αναπληρωτής Ταμίας

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΔΕΓΛΕΡΗΣ

Μέλος

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΚΟΥΝΤΡΑ

Μέλος

ΜΑΝΟΣ ΚΡΑΝΙΔΗΣ

Μέλος

ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ

Μέλος

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μέλος

BΑΝΕΣΑ ΤΖΩΑΝΝΟΥ

Μέλος

ΣΤΕΡΙΑΝΗ ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗ

Μέλος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ

Μέλος